1/25/2555

- ไชยรัตน์ เบิร์ดฟาร์ม


ไชยรัตน์ เบิร์ดฟาร์ม
40/28 ซ.อนามัยงามเจริญ33 แยก5 ถ.พระราม2
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร.081- 4076591 , 087-5552545

Chairat_Birdfarm@hotmail.com
www.facebook.com/chairat.birdfarm
Line official : @chairatbirdfarm
Line ID : 0875552545


พัฒนาไม่หยุดนิ่ง " ไชยรัตน์ เบิร์ดฟาร์ม " ฟาร์มนกสวยงามอีกแห่ง ที่น่าสนใจ ซึ่งในวันนี้ได้ทุ่มทุนขยายฟาร์มเพาะเลี้ยงนกสวยงามที่ได้มาตราฐานอีกแห่งของเมืองไทยซึ่ง ต้นแบบโรงเรือนได้ถอดแบบมาจากต่างประเทศเกือบ100% ลักษณะพิเศษของฟาร์มเลี้ยงนกนอกจากจะให้ความสำคัญกับความสวยงามและสภาพแวด ล้อมบริเวณโรงเรือนที่มีการตกแต่งด้วยต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยปลูกไว้ตามมุมต่างๆ ซึ่งจะให้ความร่มรื่น สดชื่นกับผู้ที่ได้พบเห็น และยังช่วยจำลองสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงธรรมชาติ ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของนก การจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของนก มีผลต่อการให้ผลผลิตมาก และให้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะได้อากาศที่ดี ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอ ส่งผลถึงความสมบูรณ์กับสุขภาพพ่อแม่นกภายในฟาร์ม

ลูกนกแก้วซันคอนัวร์ อายุ 2 เดือน

ลูกนกแก้วมาคอว์-ซันคอนัวร์ อายุ 4 เดือน

นกแก้วซันคอนัวร์ อายุ 2 ปี

นกแก้วบลูแอนด์โกว์มาคอว์ อายุ 3 ปี


อย่าง ไรก็ดี สภาพแวดล้อมเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น สำหรับการให้ผลผลิตของนก ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย เช่น อาหาร วิตามิน การจัดการ ตลอดจนกรงที่เลี้ยง รวมถึงรังไข่ ซึ่งทุกอย่างจะต้องจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของนกแต่ละชนิด เพื่อความเป็นอยู่ที่สุขสบายร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและจะส่งผลถึงความสามารถ ในการให้ผลผลิตตามมาในที่สุด การเลี้ยงนกเพื่อหวังผลผลิต อาหารมีความสำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นใด นกจะต้องได้รับอย่างเพียงพอ ได้สารอาหารที่เพียงพอในการนำไปใช้เพื่อการดำรงชีวิต และมีส่วนเหลือในการนำไปสร้างผลผลิตการเลี้ยงโดยคิดว่าให้กินอะไรก็ได้ตามมี ตามเกิดโดยเฉพาะนกที่เลี้ยงในกรง ไม่สามารถออกไปหาอาหารที่มีความหลากหลายได้ จึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะให้ผลผลิตได้ตามคุณภาพ และปริมาณที่ควรจะได้


ปัจจุบัน การเลี้ยงนก มีอยู่ 2 ประเภท

1. เลี้ยงเพื่อความชอบหรือ เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน


2. เลี้ยงเพื่อเป็นธุรกิจหรือ เป็นอาชีพเสริม


การทีเราจะหานกมาเลี้ยงต้องถามตัวเราก่อนว่าจะเลี้ยงเพื่ออะไร ถ้าจะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านก็ควรจะหานกที่เหมาะสมกับสภาพบ้านของเรา ก่อน เช่น นกที่สามารถยืนเกาะคอนได้ พูดได้และสามารถจับเล่นได้ แต่ถ้าจะเลี้ยงเพื่อเป็นธุรกิจหรืออาชีพเสริม ก็ควรที่ต้องศึกษาว่านกตัวไหนตลาดในประเทศต้องการและเป็นที่นิยมของคนเลี้ยง นก หรือนกตัวไหนที่ตลาดต่างประเทศต้องการเพื่อที่จะส่งนกออกไปขายยังต่างประเทศ ได้ แต่การที่จะเลี้ยงเพื่อเป็นธุรกิจ หรือ อาชีพเสริม ก็ควรที่จะมีฟาร์มนกที่มีมาตราฐาน เป็นที่ปรึกษา ข้อมูล และการตลาด

วิธีเลือกซื้อนกปากขอ


1. เลือกร้านค้า หรือ ฟาร์มนกที่สะอาดมีการจัดการที่ดี เพื่อว่านกที่ซื้อไปมีโอกาสติดเชื้อน้อยลง
2. สังเกตดูนกในระยะห่างประมาณ 1-3 เมตร ดูว่านกทำขนฟูเอาหัวซุกปีกหรือไม่ มีปฏิกิริยาตอบโต้
หรือไม่เมื่อมีนกตัวอื่นๆเข้ามาใกล้ พึงหลีกเลี่ยงการซื้อนกที่มีท่าทางหงอยเหงา ขนพอง เอาแต่หลับทั้งวัน
3. ดูความสมบูรณ์ของส่วนต่างๆของตัวนก เช่น จงอยปาก ตาทั้ง 2 ข้าง ขน นิ้วเท้า ขนรอบๆก้น ว่าปกติหรือไม่
4. เลือกซื้อนกสายเลือดที่ไม่ชิดกัน เพื่ออนาคตสามารถผสมพันธุ์กันได้------------------------------------------------


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อ
เข้าเยี่ยมชมฟาร์มนกมาตราฐานได้ที่...
ไชยรัตน์ เบิร์ดฟาร์ม


ธงชัย พลเยี่ยม โทร 081-4076591 , 087-5552545
  Line official : @chairatbirdfarm
Line ID : 0875552545